LLWYBR RHEILFFORDD Y MWMBWLS

MUMBLES RAILWAY TRAIL

Mumbles Development Trust

YMDDIRIEDOLAETH DATBLYGU’R MWMBWLS

Mae Ymddiriedolaeth Datblygu'r Mwmbwls yn sefydliad nid-er-elw ar lawr gwlad a sefydlwyd yn 1999 ac sy'n agored i bawb yn y gymuned sy'n ymroddedig i adfywio'r Mwmbwls trwy brosiectau a chynlluniau hunangymorth. Mae'r ymddiriedolaeth yn gweithio i wella iechyd a llesiant economaidd y Mwmbwls er budd y gymuned leol, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol a'r awdurdodau statudol. Mae Ymddiriedolaeth Datblygu'r Mwmbwls wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau dros fwy na dau ddegawd o weithredu, o sefydlu Marchnad y Mwmbwls, plannu perllan gymunedol, rhedeg prosiect archaeolegol cymunedol, a dangos ffilmiau mewn sinema gymunedol bob mis, i sesiynau casglu sbwriel a gorsaf radio gymunedol.

Landscape Design

Remaining determine few her two cordially admitting old. 

Prosiect Archaeolegol

Beach Cleans

Ffair Wystrys y Mwmbwls

Gorymdeithiau y Ddraig

Marchnad y Mwmbwls

Plannu Coed

Perllan Gymunedol

Ffilmiau'r Mwmbwls

Canolfan Hanes Leol Tŷ Hanes

Radio Ystumllwynarth

Prosiect Lonydd Cefn

Prosiect Nant yr Olchfa

Landscape Design

Remaining determine few her two cordially admitting old. 

Landscape Design

Remaining determine few her two cordially admitting old. 
Lottery Heritage Fund
Mumbles Community Council

Mae Llwybr Rheilffordd y Mwmbwls yn brosiect gan Ymddiriedolaeth Datblygu'r Mwmbwls a ariennir gan: Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cronfa Gymunedol GWR, Cyngor Abertawe, Cyngor Cymuned y Mwmbwls, a chyda rhoddion cymunedol a gasglwyd trwy Crowdfund Swansea.
CYSYLLTWCH Â NI yn: mdtmumbles@gmail.com

Swansea City Council
GWR Community
Mumbles Community CouncilLottery Heritage FundSwansea City CouncilGWR Community

Mae Llwybr Rheilffordd y Mwmbwls yn brosiect gan Ymddiriedolaeth Datblygu'r Mwmbwls a ariennir gan: Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cronfa Gymunedol GWR, Cyngor Abertawe, Cyngor Cymuned y Mwmbwls, a chyda rhoddion cymunedol a gasglwyd trwy Crowdfund Swansea.
CYSYLLTWCH Â NI yn: mdtmumbles@gmail.com

Cymraeg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram